Cool Girl Scarf images

By | August 11, 2018

A few nice girl scarf images I found:

Thái ethnic minority girls & the traditional scarf Piêu
girl scarf
Image by HanoiDVD
Thái ethnic minority girls & the traditional scarf Piêu
Photo by HanoiDVD
www.hanoidvd.com/store

Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng.
Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng,
kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu.
Chiếc khăn Piêu. . .
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió cuốn bay về đâu.
Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió cuốn bay về đây.
Vương trên cây. Suỵt……….

Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này.
thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng,
nát hoa rừng khăn Piêu đây.
Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau,
chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. . .
Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.
Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người.
Astri ơi !

Nghe hát 1: mp3.zing.vn/bai-hat/Chiec-khan-Pieu-Kieu-Hung/IW6898OF.html
Nghe hát 2: mp3.zing.vn/bai-hat/What-the-Bird-Says-Chiec-Khan-Pieu-Hu…

model on the beach
girl scarf
Image by craigCloutier
A one day photoshoot with a Swedish model in Rockport Massachusetts on a foggy spring day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *